Est 1,2

Prolog: Sen i spisek
1 2 W owych dniach, kiedy król Aswerus zasiadał na tronie swego królestwa, na zamku w Suzie,


Zobacz rozdział