Est 10,3c

Wyjaśnienie snu wstępnego
10 3c małe źródło, które stało się rzeką, potem było światło i słońce, i woda wielka. Rzeką tą jest Estera, którą poślubił król i uczynił królową.


Zobacz rozdział