Est 4,14

W trosce o zażegnanie niebezpieczeństwa
4 14 bo jeśli ty zachowasz milczenie w tym czasie, uwolnienie i ratunek dla Żydów przyjdzie z innego miejsca*, a ty i dom ojca twojego zginiecie. A kto wie, czy nie ze względu na tę właśnie chwilę dostąpiłaś godności królowej?»


Przypisy

4,14 - Autor tekstu hebr. unika konsekwentnie wzmianki o Bogu.

Zobacz rozdział