Est 4,17b

W trosce o zażegnanie niebezpieczeństwa
4 17b «Panie, Panie, Królu, Wszechmogący, ponieważ w mocy Twojej jest wszystko i nie masz takiego, który by Ci się sprzeciwił, gdy chcesz ocalić Izraela,


Zobacz rozdział