Est 4,17c

W trosce o zażegnanie niebezpieczeństwa
4 17c ponieważ Tyś uczynił niebo i ziemię, i wszystko, co na niej pod niebem godne jest podziwu, Ty jesteś Panem wszystkiego i nie ma nikogo, kto by się sprzeciwił Tobie, Panu.


Zobacz rozdział