Est 6,8

Pierwszy zawód Hamana i wywyższenie Mardocheusza
6 8 niech przyniosą szatę królewską, w którą król się ubiera, i konia, na którym jeździ król, i niech mu włożą na głowę koronę królestwa.


Zobacz rozdział