Est 9,26

Ustanowienie Święta Purim
9 26 Dlatego nazwano dni owe Purim* stosownie do nazwy Pur. Również na podstawie wszystkich słów tego listu i na podstawie tego, co przeżyli i co ich dotknęło,


Przypisy

9,26 - Tekst gr. ma: Phrurai. Starobaktryjskie frawi oznacza "los".

Zobacz rozdział