Est 9,30

Ustanowienie Święta Purim
9 30 I rozesłano pismo do wszystkich Żydów w stu dwudziestu siedmiu państwach królestwa Aswerusa, pismo pokoju i prawdy,


Zobacz rozdział