Est 9,8

Odwet na prześladowcach
9 8 i Poratę, i Adalię, i Aridatę,


Zobacz rozdział