Ezd 2,16

WYDARZENIA POPRZEDZAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ EZDRASZA I NEHEMIASZA
ZOROBABEL
Lista repatriantów
2 16 synów Atera z linii Ezechiasza - dziewięćdziesięciu ośmiu; synów Azzura* - czterystu trzydziestu dwu; synów Hodiasza* - stu jeden;


Przypisy

2,16 - "Synów Azzura... synów Hodiasza...", uzupełnione: imiona wg Ne 10,18n; liczby wg. apokr. 3 Ezd 5,15n.

Zobacz rozdział