Ezd 2,29

WYDARZENIA POPRZEDZAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ EZDRASZA I NEHEMIASZA
ZOROBABEL
Lista repatriantów
2 29 synów Nebo - pięćdziesięciu dwu;


Zobacz rozdział