Ezd 2,61

WYDARZENIA POPRZEDZAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ EZDRASZA I NEHEMIASZA
ZOROBABEL
Lista repatriantów
2 61 A z kapłanów: synowie Chobajasza, synowie Hakkosa, synowie Barzillaja, który wziął za żonę jedną z córek Barzillaja Gileadyty i przybrał jego* imię.


Przypisy

2,61 - "Jego imię", popr. wg apokr. 3 Ezd 5,38.

Zobacz rozdział