Ezd 2,70

WYDARZENIA POPRZEDZAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ EZDRASZA I NEHEMIASZA
ZOROBABEL
Lista repatriantów
2 70 * Kapłani, lewici i część ludu osiedlili się w Jerozolimie*, a śpiewacy, odźwierni i niewolnicy świątyni - w miastach swoich; również cała reszta Izraela osiedliła się w swoich miastach.


Przypisy

2,70 - Równe Ne 7,72 a . "W Jerozolimie", uzupełnione wg apokr. 3 Ezd 5,45, opuszczone w hebr. i Wlg.

Zobacz rozdział