Ezd 3,1

WYDARZENIA POPRZEDZAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ EZDRASZA I NEHEMIASZA
DZIAŁALNOŚĆ ZOROBABELA
Odbudowa ołtarza
3 1 * Gdy nadszedł siódmy* miesiąc - a Izraelici mieszkali już w miastach swoich*- wtedy zgromadził się cały* lud, jak jeden mąż, w Jerozolimie.


Przypisy

3,1 - Równe Ne 7,72b-8,1; "siódmy" - czyli Tiszri = wrzesień/październik; "w miastach swoich", popr. wg Ne 7,72 b; "cały", uzupełnione wg Ne 8,1; opuszczone w hebr. i Wlg.

Zobacz rozdział