Ezd 4,6

WYDARZENIA POPRZEDZAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ EZDRASZA I NEHEMIASZA
WIADOMOŚCI Z CZASÓW PO ODBUDOWIE ŚWIĄTYNI: TRZY SKARGI NA ŻYDÓW*
Skarga do Kserksesa
4 6 Za panowania Kserksesa*, na początku jego rządów napisano oskarżenie na mieszkańców Judy i Jerozolimy.


Przypisy

4,6 - Jest to wtręt autora, nie należący chronologicznie do wątku opowiadania.
4,6 - Kserkses I: 485 - 465 przed Chr.

Zobacz rozdział