Ezd 6,19

WYDARZENIA POPRZEDZAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ EZDRASZA I NEHEMIASZA
DALSZA BUDOWA ŚWIĄTYNI
Pascha
6 19 * Czternastego dnia miesiąca pierwszego* wysiedleńcy obchodzili Paschę.


Przypisy

6,19 - Tekst od Ezd 6,19-7,11 jest hebrajski. "Pierwszego" czyli Nisan - marzec/kwiecień.

Zobacz rozdział