Ezd 6,20

WYDARZENIA POPRZEDZAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ EZDRASZA I NEHEMIASZA
DALSZA BUDOWA ŚWIĄTYNI
Pascha
6 20 * Lewici bowiem jak jeden mąż oczyścili się*; wszyscy oni byli teraz czyści i zabili [baranki na] Paschę dla wszystkich wysiedleńców, dla braci swoich kapłanów i dla siebie.


Przypisy

6,20 - Słowa "kapłani bowiem i", występujące tu w hebr. i Wlg, należy opuścić; por. koniec tego wiersza oraz apokr. 3 Ezd 7,11. "Oczyścili się", por. Kpł 16,23-28.

Zobacz rozdział