Ezd 10,6

DZIAŁALNOŚĆ EZDRASZA I NEHEMIASZA
SPRAWA MAŁŻEŃSTW MIESZANYCH
Stanowcze przeciwdziałanie
10 6 Potem odszedł Ezdrasz od domu Bożego i udał się do komnaty Jochanana, syna Eliasziba, i tam spędził noc*: chleba nie jedząc i wody nie pijąc, gdyż smucił się z wiarołomstwa wygnańców.


Przypisy

10,6 - "Spędził noc", popr. wg apokr. 3 Ezd 9,2.

Zobacz rozdział