Ezd 2,2

WYDARZENIA POPRZEDZAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ EZDRASZA I NEHEMIASZA
ZOROBABEL
Lista repatriantów
2 2 Przyszli oni z Zorobabelem*, Jozuem*, Nehemiaszem, Serajaszem, Reelajaszem, Nachamanim*, Mardocheuszem, Bilszanem, Misparem, Bigwajem, Rechumem, Baaną. Liczba mężów ludu izraelskiego:


Przypisy

2,2 - "Zorobabel" (hebr. Zerubbabe) - por. 1 Krn 3,19; Mt 1,12n; "Jozue" (hebr. Jeszua) - por. 1 Krn 5,40n; "Nachamanim", uzupełnione wg Ne 7,7.

Zobacz rozdział