Ezd 2,40

WYDARZENIA POPRZEDZAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ EZDRASZA I NEHEMIASZA
ZOROBABEL
Lista repatriantów
2 40 Lewici: synów Jozuego z linii* Kadmiela, Binnuja*, Hodawiasza - siedemdziesięciu czterech. -


Przypisy

2,40 - "Z linii", popr. wg Ne 7,43. "Binnuj", popr. wg apokr. 3 Ezd 5,26.

Zobacz rozdział