Ezd 3,4

WYDARZENIA POPRZEDZAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ EZDRASZA I NEHEMIASZA
DZIAŁALNOŚĆ ZOROBABELA
Odbudowa ołtarza
3 4 Potem obchodzili Święto Namiotów* według przepisu i złożyli ofiary codzienne w liczbie wyznaczonej, zgodnie z wymaganą należnością codzienną.


Przypisy

3,4 - Por. Ne 8,13-18.

Zobacz rozdział