Ezd 7,12

DZIAŁALNOŚĆ EZDRASZA I NEHEMIASZA
DZIAŁALNOŚĆ EZDRASZA
Pełnomocnictwa Ezdrasza
7 12 * «Artakserkses, król królów, Ezdraszowi, kapłanowi, znawcy Prawa Boga niebios. - Załatwiono*. - Otóż*:


Przypisy

7,12 - Wiersze Ezd 7,12-26 po aram. "Załatwiono": słowo zupełnie zagadkowe; prawdopodobnie nota urzędnika kancelarii królewskiej; "Otóż" - por. Ezd 4,11.

Zobacz rozdział