Ezd 8,23

DZIAŁALNOŚĆ EZDRASZA I NEHEMIASZA
DZIAŁALNOŚĆ EZDRASZA
Ostatnie przygotowania do podróży
8 23 Pościliśmy więc i błagaliśmy Boga naszego o to, i dał się nam uprosić.


Zobacz rozdział