Ezd 8,3

DZIAŁALNOŚĆ EZDRASZA I NEHEMIASZA
DZIAŁALNOŚĆ EZDRASZA
Organizowanie podróży
8 3 syn Szekaniasza*; z synów Parosza: Zachariasz, z którym zapisanych było stu pięćdziesięciu mężczyzn;


Przypisy

8,3 - "Syn Szekaniasza", popr. wg apokr. 3 Ezd 8,29.

Zobacz rozdział