Ezd 9,15

DZIAŁALNOŚĆ EZDRASZA I NEHEMIASZA
SPRAWA MAŁŻEŃSTW MIESZANYCH
Wiadomość o tym i bezpośredni skutek
9 15 Panie, Boże Izraela, to łaska Twoja, żeśmy tym razem pozostali ocaleni. Otośmy przed Tobą obarczeni winą. Zaprawdę, niepodobna wobec tego ostać się przed Tobą».


Zobacz rozdział