Ezd 9,8

DZIAŁALNOŚĆ EZDRASZA I NEHEMIASZA
SPRAWA MAŁŻEŃSTW MIESZANYCH
Wiadomość o tym i bezpośredni skutek
9 8 A teraz zaledwie na chwilę przyszło zmiłowanie od Pana, Boga naszego, przez to, że pozostawił nam garstkę ocalonych, że w swoim miejscu świętym dał nam dach nad głową*, że Bóg nasz rozjaśnił oczy nasze i że pozwolił nam w niewoli naszej trochę odetchnąć -


Przypisy

9,8 - "Dach nad głową" - dosł.: "kołek od namiotu".

Zobacz rozdział