Flp 4

NA WZÓR APOSTOŁA KU PRAWDZIWEJ DOSKONAŁOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
Ponowna przestroga
4 1 Przeto, bracia umiłowani, za którymi tęsknię - radości i chwało* moja! - tak stójcie mocno w Panu, umiłowani!
Napomnienia szczegółowe
2 Wzywam Ewodię i wzywam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. 3 Także proszę i ciebie, prawdziwy Syzygu*, pomagaj im, bo one razem ze mną trudziły się dla Ewangelii wraz z Klemensem* i pozostałymi moimi współpracownikami, których imiona są w księdze życia*. 4 Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! 5 Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko! 6 O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! 7 A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. 8 W końcu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym - to miejcie na myśli! 9 Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami.
Uznanie za ponownie okazaną pamięć
10 Także bardzo się ucieszyłem w Panu, że wreszcie rozkwitło wasze staranie o mnie, bo istotnie staraliście się, lecz nie mieliście do tego sposobności. 11 Nie mówię tego bynajmniej z powodu niedostatku: ja bowiem nauczyłem się wystarczać sobie w warunkach, w jakich jestem. 12 Umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony: i być sytym, i głód cierpieć, obfitować i doznawać niedostatku. 13 Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. 14 W każdym razie dobrze uczyniliście, biorąc udział w moim ucisku. 15 * Wy, Filipianie, wiecie przecież, że na początku [głoszenia] Ewangelii, gdy opuściłem Macedonię, żaden z Kościołów poza wami jednymi nie prowadził ze mną otwartego rachunku przychodu i rozchodu, 16 bo do Tesaloniki nawet raz i drugi przysłaliście na moje potrzeby. 17 Mówię zaś to bynajmniej nie dlatego, że pragnę daru, lecz pragnę owocu, który wzrasta na wasze dobro. 18 Stwierdzam, że wszystko mam, i to w obfitości: jestem w całej pełni zaopatrzony, otrzymawszy przez Epafrodyta od was wdzięczną woń*, ofiarę przyjemną, miłą Bogu. 19 A Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi wspaniale* w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę. 20 Bogu zaś i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków! Amen.
Końcowe pozdrowienia
21 Pozdrówcie każdego świętego w Chrystusie Jezusie! Pozdrawiają was bracia, którzy są ze mną. 22 Pozdrawiają was wszyscy święci, zwłaszcza ci z domu Cezara*. 23 Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa [niech będzie] z duchem waszym! Amen.


Przypisy

4,1 - Dosł.: "wieńcu mój".
4,3 - "Syzygu" - jest to zapewne gra słów: "w pełni zasługujący na miano współniosącego jarzmo"; Wlg i część komentatorów widzi tu rzeczownik pospolity - "współbojownika, towarzysza, druha"; "Klemensem" - część tradycji widzi w nim późniejszego papieża Klemensa I (88-97); "w księdze życia": Wj 32,32n; Ps 69[68],29; Ap 3,5. Symbol wybrania do łaski.
4,15 - W przenośniach zaczerpniętych z języka kupieckiego Apostoł stwierdza zarówno swe prawo do utrzymania ze strony wiernych (por. 1 Kor 9,11), jak i to, że Bóg wynagrodzi im ofiary na ten cel złożone.
4,18 - Rdz 8,21; Wj 29,18 itd. Kontekst wyjaśnia znaczenie symbolu.
4,19 - Inni dosł.: "w chwale", widząc tu aluzję do nagrody wiecznej.
4,22 - Nawróceni pretorianie, urzędnicy, personel cesarski, włącznie z niewolnikami.

Powiązane utwory

Radujcie się zawsze w Panu I. Pfeiffer - Flp 4,4

Exsultate Deo - 3-głosowy

Gaudete in Domino Kocsar Miklos - Flp 4,4-5; Ps 84,2

Zobacz rozdział