Flp 1,21-24

APOSTOŁ DZIELI SIĘ NOWINAMI I ODSŁANIA SERCE
Sukcesy apostolskie Więźnia
1 21 Dla mnie bowiem żyć - to Chrystus, a umrzeć - to zysk. 22 Jeśli bowiem żyć w ciele - to dla mnie owocna praca. Co mam wybrać? Nie umiem powiedzieć. 23 Z dwóch stron doznaję nalegania: pragnę odejść, a być z Chrystusem*, bo to o wiele lepsze, 24 pozostawać zaś w ciele - to bardziej dla was konieczne.


Przypisy

1,23 - Zaraz po śmierci (por. 2 Kor 5,6nn; Ap 14,13).

Zobacz rozdział