Flp 2,13-15

APOSTOŁ DZIELI SIĘ NOWINAMI I ODSŁANIA SERCE
Zachęta do pracy nad zbawieniem
2 13 Albowiem to Bóg jest w was sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z [Jego] wolą. 14 Czyńcie wszystko bez szemrań i powątpiewań, 15 abyście się stali bez zarzutu i bez winy jako nienaganne dzieci Boże pośród narodu zepsutego i przewrotnego*. Między nimi jawicie się jako źródła światła w świecie.


Przypisy

2,15 - Por. Pwt 32,5.

Zobacz rozdział