Flp 2,14-15

APOSTOŁ DZIELI SIĘ NOWINAMI I ODSŁANIA SERCE
Zachęta do pracy nad zbawieniem
2 14 Czyńcie wszystko bez szemrań i powątpiewań, 15 abyście się stali bez zarzutu i bez winy jako nienaganne dzieci Boże pośród narodu zepsutego i przewrotnego*. Między nimi jawicie się jako źródła światła w świecie.


Przypisy

2,15 - Por. Pwt 32,5.

Zobacz rozdział