Ga 2,10

DOWODY HISTORYCZNE PRAWDZIWOŚCI EWANGELII PAWŁOWEJ
Potwierdzenie ze strony św. Pawła i innych Apostołów
2 10 byleśmy pamiętali o ubogich, co też gorliwie starałem się czynić.


Zobacz rozdział