Ga 3,4

DOWODY BIBLIJNE PRAWDZIWOŚCI EWANGELII PAWŁOWEJ
Usprawiedliwienie Galatów - faktem bezspornym
3 4 Czyż tak wielkich rzeczy doznaliście* na próżno? A byłoby to rzeczywiście na próżno.


Przypisy

3,4 - Inni tłum.: "Czyż tak wiele cierpieliście na próżno?"

Zobacz rozdział