Ga 4,15

USPRAWIEDLIWIENIE A PRAWO I OBIETNICA
Wezwanie do wysnucia wniosków
4 15 Gdzież się więc podziało to, co nazywaliście waszym szczęściem? Bo mogę wydać wam świadectwo: gdyby to było możliwe, bylibyście sobie oczy wydarli i dali je mnie*.


Przypisy

4,15 - Być może aluzja do choroby Pawła, atakującej oczy Apostoła, co mogło wzbudzić dla niego współczucie Galatów.

Zobacz rozdział