Ga 6,15

O WŁAŚCIWEJ WOLNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
Zakończenie z własnoręcznym dopiskiem
6 15 Bo ani obrzezanie nic nie znaczy ani nieobrzezanie, tylko nowe stworzenie*.


Przypisy

6,15 - Por. 1 Kor 7,19; 2 Kor 5,17.

Zobacz rozdział