Ga 6,16

O WŁAŚCIWEJ WOLNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
Zakończenie z własnoręcznym dopiskiem
6 16 Na wszystkich tych, którzy się tej zasady trzymać będą, i na Izraela Bożego [niech zstąpi] pokój i miłosierdzie!


Zobacz rozdział