Ga 5,14

O WŁAŚCIWEJ WOLNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
Miłość i wolność
5 14 Bo całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego*.


Przypisy

5,14 - Kpł 19,18.

Zobacz rozdział