Ga 6,1-2

O WŁAŚCIWEJ WOLNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
Różne upomnienia
6 1 Bracia, a gdyby komu przydarzył się jaki upadek, wy, którzy pozostajecie pod działaniem Ducha*, w duchu łagodności sprowadźcie takiego na właściwą drogę. Bacz jednak, abyś i ty nie uległ pokusie. 2 Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie* prawo Chrystusowe.


Przypisy

6,1 - Mowa o charyzmatykach.
6,2 - Kilka rkp i Wlg: "wypełnicie".

Zobacz rozdział