Ga 6,14

O WŁAŚCIWEJ WOLNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
Zakończenie z własnoręcznym dopiskiem
6 14 Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata.


Zobacz rozdział