Ga 6,2

O WŁAŚCIWEJ WOLNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
Różne upomnienia
6 2 Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie* prawo Chrystusowe.


Przypisy

6,2 - Kilka rkp i Wlg: "wypełnicie".

Zobacz rozdział