Ga 6,2.10

O WŁAŚCIWEJ WOLNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
Różne upomnienia
6 2 Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie* prawo Chrystusowe. 10 A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza naszym braciom w wierze.


Przypisy

6,2 - Kilka rkp i Wlg: "wypełnicie".

Zobacz rozdział