Ga 6,8

O WŁAŚCIWEJ WOLNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
Różne upomnienia
6 8 Bóg nie dozwoli z siebie szydzić. A co człowiek sieje, to i żąć będzie: kto sieje w ciele swoim, jako plon ciała zbierze zagładę; kto sieje w duchu, jako plon ducha zbierze życie wieczne*.


Przypisy

6,8 - "Ciało" i "duch" w sensie podanym w Ga 5,16-26.

Zobacz rozdział