Ga 6,9-10

O WŁAŚCIWEJ WOLNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
Różne upomnienia
6 9 W czynieniu dobrze nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. 10 A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza naszym braciom w wierze.


Zobacz rozdział