Hbr 10,20

WYŻSZOŚĆ KAPŁAŃSTWA CHRYSTUSOWEGO
WNIOSKI MORALNE Z DOTYCHCZASOWYCH ROZWAŻAŃ
Wierność nowemu objawieniu
10 20 On nam zapoczątkował drogę nową i żywą, przez zasłonę, to jest przez ciało swoje.


Zobacz rozdział