Hbr 11,4

WYŻSZOŚĆ KAPŁAŃSTWA CHRYSTUSOWEGO
WNIOSKI MORALNE Z DOTYCHCZASOWYCH ROZWAŻAŃ
Bohaterskie przykłady wiary dla chrześcijan
11 4 Przez wiarę Abel złożył Bogu ofiarę cenniejszą od Kaina, za co otrzymał świadectwo, iż jest sprawiedliwy. Bóg bowiem zaświadczył o jego darach, toteż choć umarł, przez nią jeszcze mówi*.


Przypisy

11,4 - Por. Hbr 12,24; Rdz 4,4.10; Mt 23,35; Ap 6,9n.

Zobacz rozdział