Hbr 12,21.29

WYŻSZOŚĆ KAPŁAŃSTWA CHRYSTUSOWEGO
WNIOSKI MORALNE Z DOTYCHCZASOWYCH ROZWAŻAŃ
Ofiarna służba chrześcijan w Nowym Przymierzu
12 21 A tak straszne było to zjawisko, iż Mojżesz powiedział: Przerażony jestem i drżę*. 29 Bóg nasz bowiem jest ogniem pochłaniającym*.


Przypisy

12,21 - Pwt 9,19; Por. Wj 4,10.
12,29 - Pwt 4,24; Iz 33,14. Sens: sprawiedliwość Boża jest groźna dla odstępców.

Zobacz rozdział