Hbr 2,11

O WYŻSZOŚCI NOWEGO PRZYMIERZA
Chrystus głową królestwa mesjańskiego
2 11 Tak bowiem Ten, który uświęca, jak ci, którzy mają być uświęceni, z jednego [są] wszyscy. Z tej to przyczyny nie wstydzi się nazwać ich braćmi swymi, mówiąc:


Zobacz rozdział