Hbr 3,2-5

O WYŻSZOŚCI NOWEGO PRZYMIERZA
Wyższość Chrystusa nad Mojżeszem
3 2 bo On jest wierny Temu, który Go uczynił, jak i Mojżesz w całym Jego domu*. 3 O tyle nawet większej czci godzien jest od Mojżesza, o ile większą cześć od domu ma jego budowniczy. 4 Każdy bowiem dom jest przez kogoś zbudowany, a Tym, który zbudował wszystko, jest Bóg. 5 I Mojżesz wprawdzie był wierny w całym domu Jego, ale jako sługa na świadectwo tego, co miało być powiedziane;


Przypisy

3,2 - Lb 12,7 (LXX).

Zobacz rozdział