Hbr 5,9n

WYŻSZOŚĆ KAPŁAŃSTWA CHRYSTUSOWEGO
O WYŻSZOŚCI NOWEGO PRZYMIERZA
Chrystus prawdziwym arcykapłanem
5 9 A gdy wszystko wykonał*, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają, 10 nazwany przez Boga kapłanem na wzór Melchizedeka.


Przypisy

5,9 - Inni tłum.: "a wydoskonalony pod każdym względem".

Zobacz rozdział