Hbr 7,24

WYŻSZOŚĆ KAPŁAŃSTWA CHRYSTUSOWEGO
O WYŻSZOŚCI NOWEGO PRZYMIERZA
Chrystus Kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka
7 24 Ten właśnie, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające.


Zobacz rozdział