Hbr 9,3.12

WYŻSZOŚĆ KAPŁAŃSTWA CHRYSTUSOWEGO
WYŻSZOŚĆ OFIARY CHRYSTUSA
Skutki ofiary Chrystusa
9 3 Za drugą zaś zasłoną był przybytek, który nosił nazwę "Święte Świętych"*. 12 ani nie przez krew kozłów i cielców, lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do Miejsca Świętego, zdobywszy wieczne odkupienie.


Przypisy

9,3 - Por. Wj 26,31-37.

Zobacz rozdział